Hoặc bằng:

Danh sách máy chủ

Kết nối

Người chơi nào đã đạt mốc nạp (Cũ ) Xin vui lòng PM INBOX đắc kỷ để nhận bù vật phẩm nhé !