Hoặc bằng:

Danh sách máy chủ

Kết nối

Đắc Kỷ trụ vương dựa vào tràng cảnh chiến đấu vô cùng đặc sắc, “tầm đạo” tại các tiên cảnh thần bí khó lường, càng ngày càng được người chơi chân thành yêu thích . Vì để cho tất cả người chơi được trải nghiệm tốt nhất, chúng tôi quyết định ưu hóa tính năng, căn cứ nguyện vọng của người chơi, mở rộng hành trình phong thần.

          Thông báo hoạt động: 

          1. Mộng Ảo Đào Bảo Thôn : Xuất hiện Đào Bảo Thôn tại vị trí 250-260 và 249-262 (Bảo trì định kỳ ngày 09/06 bắt đầu – 06h ngày 16/06 kết thúc), Có thể rơi xuống Binh Lệnh, đạo cụ năm Hợi,

Hoạt động nạp tích lũy Đoan Ngọ ( Bắt đầu từ 09/06 - 23h59 ngày 16/06 kết thúc )

Có cộng dồn với hoạt động tích lũy chung ( Ví dụ đang tích lũy 1000K, nạp thêm 1500k ở hoạt động đoan ngọ (Max event) ngoài được tích lũy quà Đoan Ngọ còn được thêm tích lũy tổng lên 2500K

Hoạt động Uyển Nhi Xuất Thế, quà mỗi ngày mới 

Hoạt động bạo binh : Xem trong game

Nâng quà tân thủ :