Hoặc bằng:

Danh sách máy chủ

Kết nối

Đắc Kỷ trụ vương dựa vào tràng cảnh chiến đấu vô cùng đặc sắc, “tầm đạo” tại các tiên cảnh thần bí khó lường, càng ngày càng được người chơi chân thành yêu thích . Vì để cho tất cả người chơi được trải nghiệm tốt nhất, chúng tôi quyết định ưu hóa tính năng, căn cứ nguyện vọng của người chơi, mở rộng hành trình phong thần.

          Thông báo hoạt động: 

          1. Dạo Phố Hè  : Xuất hiện Phố Hè tại vị trí 250-260 và 249-262 (Bảo trì định kỳ ngày 06h ngày 14/07 bắt đầu – 06h ngày 30/07 kết thúc), Có thể rơi xuống ,

Hoạt động nạp tích lũy Chào Hè ( Bắt đầu từ 14/07 - 23h59 ngày 30/07 kết thúc )

Có cộng dồn với hoạt động tích lũy chung ( Ví dụ đang tích lũy 1000K, nạp thêm 1500k ở hoạt động đoan ngọ (Max event) ngoài được tích lũy quà Đoan Ngọ còn được thêm tích lũy tổng lên 2500K

Hoạt động Chào Hè mới, quà mỗi ngày mới 

Hoạt động bạo binh : Xem trong game

Gói quà hỗ trợ Siêu Cấp Tân Thủ - Giây thăng Tư Không:

Cập nhật và mở khóa :